email: info@salnesempleo.es

Provisión de dúas prazas do corpo auxiliar do Parlamento de Galicia

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

PARLAMENTO DE GALICIA

ACORDO do 2 de maio de 2019 polo que se convoca proceso selectivo para ingresar en dúas prazas do corpo auxiliar (grupo D).

De conformidade coas medidas de planificación dos recursos humanos para os anos 2017 e 2018, adoptadas pola Mesa do Parlamento de Galicia, conforme o acordado nas mesas de negociación, nas que se inclúe a provisión de dúas prazas do corpo auxiliar do Parlamento de Galicia, a Mesa do Parlamento de Galicia, en cumprimento deste obxectivo.

Enlace: Diario Oficial de Galicia