email: info@salnesempleo.es

Empleo Público: Analista de Xestión do Rendemento e Calidade.

ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

IV. Oposicións e concursos Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Origen: ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Código do posto: PR.C08.00.000.15770.041.

Denominación do posto: Analista de Xestión do Rendemento e Calidade.

Subgrupo: A1-A2.

Nivel: 28.

Complemento específico: 16.961,70.

Corpo ou escala: xeral/especial.

Adscrición admóns. públ.: AXG (adscrición exclusiva a funcionarios da Xunta de Galicia).

Dependencia: Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa.

Localidade: Santiago de Compostela.