email: info@salnesempleo.es

Empleo Público

Concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

IV. Oposicións e concursos Servizo Galego de Saúde De conformidade co establecido no Decreto 125/2017, do 30 de novembro, no Decreto 161/2018, do 5 de decembro, e no Decreto 30/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para os anos 2017, 2018

Continue leyendo

Provisión de dúas prazas do corpo auxiliar do Parlamento de Galicia

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS PARLAMENTO DE GALICIA ACORDO do 2 de maio de 2019 polo que se convoca proceso selectivo para ingresar en dúas prazas do corpo auxiliar (grupo D). De conformidade coas medidas de planificación dos recursos humanos para os anos 2017 e 2018, adoptadas pola Mesa do Parlamento de Galicia, conforme o acordado nas mesas de negociación, nas

Continue leyendo

Secretario/a fiscal xefe provincial.

ORDE do 6 de maio de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería. IV. Oposicións e concursos Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza Origen: ORDE do 6 de maio de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión,

Continue leyendo

CONCURSO XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO DE PORTAS

No habiéndose elegido por el Ayuntamiento de PORTAS (PONTEVEDRA) Juez de Paz SUSTITUTO de dicha localidad, se convoca para que, en el plazo de 15 días computados a partir de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, cuantos tengan interés en aspirar al mencionado cargo dirijan una instancia a la Presidencia del Tribunal Superior de

Continue leyendo

Empleo Público: Analista de Xestión do Rendemento e Calidade.

ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería. IV. Oposicións e concursos Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza Origen: ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión,

Continue leyendo